Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: április, 2015

Párizsi katakombák

Kép
Régen kőbánya volt itt, innen bányászták a követ Párizs építéséhez. Később azonban bezárt, majd a 18. század második felében, amikor Párizs rohamosan terjeszkedni kezdett, és a súlyos közegészségügyi veszélyt jelentő régi köztemetőket felszámolták, a halottak csontjait ebbe a kiürült alagútrendszerbe szállították le. Összesen kb. 6 millióember földi maradványai találhatóak lent. A csontokat sorban rendezték el, közéjük díszítésnek koponyákat helyeztek. Valahol a koponyák sorban helyezkednek el, máshol kereszt vagy szív alakban.

Az alagútrendszer egy része régóta látogatható. Először 1867-ben nyílt meg a kíváncsiskodók előtt, majd 2009 szeptemberében a vandalizmus miatt bezárt. Később, december 19-én újranyílt a közönség előtt.

A darts tábla számozása

Kép
Ez talán a leggyakrabban feltett kérdése a játék megszállottjainak. A választ egy Patrick Chaplin nevű asztalosnál kell keresni, aki számításokkal alátámasztva alkotta meg a tábla számainak mai sorrendjét. Chaplin 44 éves korában hunyt el, mielőtt szabadalmaztatni tudta volna a "sorszámozásos" találmányát, ezért is lehet, hogy a mai modern darts tudomány Brian Gamlint fogadja el a darts modern kori szülőatyának.
A számozást egy nagyon egyszerű, matematikai valószínűség számítás alapján ötlötte ki. Legfelül található a legértékesebb 20-as szám, mellett az 1-es valamint az 5-ös büntető mező kapott helyet; hogy a játék minél nehezebb és izgalmasabb legyen, a 18-as mellett például az 1-es és 4-es büntető mező található..stb.
Tehát a legegyszerűbb magyarázat annyi, hogy a számok úgy vannak elhelyezve a táblán, hogy a lehető legnehezebb legyen a magas értékű mezőket eltalálni.

Amikor Gamlin-t meginterjúvolták, hogy miért pont ebben a sorrendben vannak a számok a táblán, csak annyi…

Kőműves Kelemen legendája

Kép
Ki ne ismerné a történetet, a déva várát építőkről....


"Tizenkét kőmíves összetanakodék,
Magos Déva várát hogy felépítenék,
Hogy felépítenék félvéka ezüstér,
Félvéka ezüstér, félvéka aranyér.
Déva városához meg is megjelentek,
Magos Déva várhoz hozzá is kezdettek,
Amit raktak délig, leomlott estére,
Amit raktak estig, leomlott reggelre.

Megint tanakodott tizenkét kőmíves,
Falat megállítani, hogy lesz lehetséges,
Míg elvégre ilyen gondolatra jöttek,
Egymás között szoros egyességet köttek:
Kinek felesége legelőbb jő ide,
Szép gyöngén fogjuk meg, dobjuk bé a tűzbe.
Keverjük a mészbe gyönge teste hamvát,
Avval állítsuk meg magos Déva várát...."

A történetnek, mint általában itt is találunk valóság alapot, mégpedig a befalazás rítusát.Az építő áldozat szokása a Kárpát-medencétől a Balkánon, a Kaukázuson át Belső-Ázsiáig megtalálható. A Kínában fellelhető mondaváltozatokban már nem jelenik meg az élve falazás és a küzdelem a szellemvilággal (a fal újbóli és újbóli leomlása), de ann…

Fatimai jóslat

Kép
Az összeesküvés-elméletek hívei közül sokan meg vannak győződve arról, hogy a Vatikán olyan titkok birtokában van, melyek óriási jelentőséggel bírnak az emberiségre nézve. Az egyik ilyen a fatimai jelenések üzenete, ami szerintük a világvége eljövetele.

1917-ben a portugáliai Fatima városának közelében megjelent a Szűzanya három gyereknek. A római katolikus egyház elfogadott ténynek nyilvánította a hihetetlennek hangzó történetet, így azóta is a legnagyobb jelentőséggel bíró jelenések között tartják számon az itteni víziót.

A három pásztorgyerek éppen a nyáj őrzésével volt megbízva, közben pedig kövekből kis házat építettek Fatima városa mellett, egészen pontosan Cova da Iriában. Ekkor váratlanul fényt láttak, melyet elsőre villámnak véltek, de közvetlenül utána, kicsit távolabb másodjára is észrevették a fényt. A világosságban egy csodaszép, ragyogó nő állt, aki az ujjai között rózsafüzérét morzsolgatta. A gyermekek azt állították, a hölgy azt mondta nekik, hogy jöjjenek el az egymás…

A világ legnagyobb népirtásai

2.Világháború - összesen kb. 72.000.000 ember életet követelt, melyből a holokauszt áldozatainak száma kb. 11.000.000
Dátum: 1939-1945.  Spanyolnátha járvány - összesen kb. 50.000.000 ember
Dátum: 1918-1919.Szovjet népirtás - összesen kb. 30.000.000 ember
Dátum: 1930-1953.Észak-Amerikai indiánok leigázása - összesen kb. 30.000.000 áldozat
Dátum: 1609-1890.Pestis járvány - összesen kb. 25.000.000 áldozat
Dátum: 1347-1353.Dél-Amerikai indiánok leigázása - összesen kb. 30.000.000 áldozat
Dátum: 1492-1600.1. Világháború - összesen kb. 15.000.000 áldozat
Dátum: 1914-1918.Keresztes hadjáratok - összesen kb. 10.000.000
Dátum: I.keresztes hadjárat: 1096-1099; II.keresztes hadjárat:1107-1110; Norvég.keresztes hadjárat:1147-1149; III.keresztes hadjárat:1189-1192; IV.keresztes hadjárat: 1202-1204; Gyermekek keresztes hadjárata:1212; V.keresztes hadjárat: 1217-1221; VI.keresztes hadjárat:1227-1229; VII.keresztes hadjárat: 1248-1254; VIII keresztes hadjárat: 1269-1272Boszorkányüldözés - összesen kb. 7.…

Jeruzsálemi kereszt

Kép
A jeruzsálemi kereszt olyan mankós vagy görög kereszt, melynek szárai között egy-egy kisebb görög kereszt van. Ilyen kereszt van Jeruzsálem címerében, ahonnan a nevét is kapta. Ez a címer látszólag vét a heraldikai színtörvény ellen, mert ezüst alapon arany keresztet tartalmaz, de valójában azon kivételek közé tartozik, melyek erősítik a szabályt. Hasonló a Szent Sír Lovagrend keresztje is, de a színe vörös. A heraldikában számos egyéb változata van. Nagyon hasonlít a régi európai pénzeken látható keresztekhez, melyek szárai között kisebb keresztek vannak, de ezek nem jeruzsálemi keresztek.

Először Bouillon Gottfried használta a címerén. A keresztesek keresztjének is nevezték, ami II. Orbán pápa útmutatására utal az első keresztes hadjárat résztvevői számára. A négy kis keresztet a négy evangéliummal magyarázzák vagy a négy világtájjal, amelyek felé Jézus tanítása Jeruzsálemből elterjedt. A nagyobb kereszttel együtt az öt kereszt pedig egyesek szerint Jézus öt sebére utal, melyet a me…

Április 1. története

Kép
Április bolondja a népszokás szerint az, akit április elsején rászednek, a bolondját járatják vele. A rászedett személy az április bolondja.

Több országban elterjedt szokás. Eredete nem tisztázott. Egyik magyarázata szerint kelta népszokás volt, hogy április kezdetén vidám, bohókás tavaszi ünnepeket ültek. Más magyarázat szerint IX. Károly francia király egyik rendeletéből ered. 1564-ben az új esztendőt április 1-jéről január 1-jére tétette. Az akkor szokásban lévő újévi ajándékozás megmaradt, de a rendelet után április elsején már csak bolondos ajándékot adtak egymásnak az emberek.

Puszta morze

Kép
A gémeskutat régen az Alföldön hírközlésre is használták: a gém helyzetének állításával látótávolságnyira jelezték a legeltető pásztoroknak a delelés, itatás, étkezés idejét. Egy másik jelrendszerrel a csendőrveszélyt üzenték meg a betyároknak pártolóik.

1. vigyázz, hivatalos ember érkezett 2. hajtsák a gulyátvagyménestazitatóhelyre,  3. elkészültazebéd, jöjjenekebédelni,  4. nagybaj,szerencsétlenségtörtént,  5. vigyázz, megérkezettazolvasó (számvevő) bizottság,  6. vigyázz, látogatógazdákérkeztek,  7. a kútvizenemiható,  8. a kútelromlott,