Az illuminátusok

Az illuminátusok nevet a történelem során négy különböző társaság viselte. Az alombrádoké (Spanyolo.), az entuziászta és vizionárus álmodozókból álló; guerineteké(Franciao, 1684 körül), a misztikusok által alkotott egyesület (Belgium, XVIII. század második fele), és végül az illuminátusok rendje. A rend, melyet Weishaupt Ádám kánonjogi tanár alapított Ingolstadtban (1776. május 1.), csakhamar elterjedt Németország összes, római katolikusok által lakott részén. Napjainkban az Illuminátusok fogalom alatt csak őket értik. Alapítója a perfektibilisták rendjének nevezte a rendet, és tagjait. Idegenséggel viseltettek a jezsuita rend valamint a szellemi bilincsek iránt. Az az eszme fogalmazódott meg Weishauptban, hogy egy társaságot kell létrehozni, amely hatását mindenfelé kiterjeszti, a leghatalmasabb szellemeket öleli föl, az ész uralmának helyreállításáért munkálkodik, továbbá előremozdítja a vallásos politikai felvilágosodást és az emancipációt. 

Tanai szerint a vallásos dogmák és istentiszteleti formák elvetendők, csak a deizmus rendszere terjeszthető, és a köztársasági elvek a hirdetendők. betársulásával, és a szabadkőműves páholytónyert támogatás folytán az új rend rohamosan terjedt. >Enrey Antal szerint: ...Weishaupt, aki 1748-ban Ingolstadtban, módos zsidó családból született, fiatal korában kikeresztelkedett és belépett a jezsuita rendbe, ahol magas kiképzést nyert. Pappá szentelése előtt azonban meghasonlott önmagával, és miután a rendből kilépett, az ingolstadti egyetemen lett a kánonjog tanára. 1771-től kezdve tanulmányozni kezdte az egyiptomi és más okkult tanokat, és ezekben egyre jobban elmélyedve, arra az elhatározásra jutott, hogy a különböző okkult rendszerek híveit egyetlen hatalmas szervezetté egyesíti, mely az ő vezetésével egy új világrendet fog kialakítani. Öt évig dolgozott ezen a tervén, és végül 1776. május 1.-én létrehívott egy kis titkos társaságot, melynek az Illuminátusok ("megvilágosodottak") nevet adta. Elképzelése a következő koncepción alapult: 1. A monarchiák és minden tekintélyelvű kormányzati rendszer eltörlése. 2. A magántulajdoni és örökösödési rend eltörlése. 3. Hazafiság és nemzeti érzület felszámolása. 4. A család és házasság intézményének felszámolása. 5. Mindenféle vallás eltörlése..."


Az Illuminátusok közt csakhamar kölcsönös kémkedési, vallatási s más ilyen rendszer fejlődött ki, mely ugyan határozott ellentétben állott az igaz szabadsággal, de arra valónak tekintetett, hogy minden szálat egy kézbe adjon, mely aztán a szent sereget az emberiség boldogítására vezesse. Ez a rend felbomlását okozta, majd Weishaupt és Knigge, a két vezető is meghasonlott egymással. Később a bajor választófejedelem, az immár közveszélyesnek ítélt rend feloszlatására először 1784. június 22-én, majd 1785. március 2-án is rendeletet adott ki, melyben Weishauptot megfosztotta tanári állásától és száműzte Romániából.
Weishaupt ezután Halléba vonult ahol 83. éves korában bekövetkezett haláláig élt (1830). A rend sok tagját is szigorúan megbüntették.


Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

A turul madár

Kőműves Kelemen legendája

A griffmadár