Kelta kereszt

A kelta (vagy ír) nagykeresztek (használt névváltozatai szerint: kelta kereszt, ír kereszt, Celtic Cross, High Cross, Holy Cross, Long Cross, stb.) a kelta-ír keresztény kultúrkör területén a 7–8. században megjelent és elterjedt rituális emlékmű típusú létesítmény (építmény). A kelta–ír nagykereszt kőből készül, jellegzetes szerkezetű és formájú, általában kelta–ír díszítőmotívumokkal, és/vagy figurális elemekkel dúsan díszített, többnyire körmotívummal ellátott álló kereszt; a Brit-szigeteken a rómaiak távozása óta keletkezett első olyan nagyobb méretű művek, amelyek a mai napig fennmaradtak, egyes változataikban napjainkban is készülnek. Nagykeresztek már a 7–8. századtól léteztek Írországban, később megjelentek Skóciában és Britannia többi részén is, különösen Northumbriában, néhány példánya a kontinentális Európában is fellelhető. A kelta keresztek napjainkban a kelta–ír képző- illetve díszítőművészet egyik legismertebb képviselői.

A legenda szerint a kelta keresztet Szent Patrick "találta ki” elegyítve a keresztény és kelta motívumokat, mivel meg akarta állítani a pogányság terjedését. A kelta kereszt a kereszténység és a napimádat kombinációja, a napimádat a druidáktól ered. A hagyomány szerint a kör az örökkévalóságot jelképezi, a kelta kereszt szimbolizálja az Isten végtelen szeretetét.

Kelta kereszt a neonáci szimbólumok között:
 Mivel a horogkereszt tiltott önkényuralmi jelképnek számít, helyettesítésére más szimbólumokat kezdtek el használni. Így vált a kelta kereszt a neonácik jelképévé, mely az északi fehér rassz fölényét hivatott demonstrálni. Hasonló kelta kereszt volt többek a francia fasiszta párt jelképe is. A „fekete nap” mind jobboldali, mind politikamentes ezoterikus szervezetek tagjai által kedvelt embléma. Egy napkorongra emlékeztet, melynek tizenkét ága egy önmaga körül forgó horogkereszthez hasonlít. A betiltott jelképek helyettesítésként használják. A triszkeliszt pedig a Klu-Klux-Klan tagjai alkalmazták, ma pedig a
Blood&Honour szervezet szimbólumaként szolgál, használata nincs betiltva.


Kelta kereszt a tarotban:
A kelta kereszt, a kártya kirakásának az egyik legismertebb, legelterjedtebb módja. Annyira árnyalatosan világít rá az események környezeti, gondolati, érzelmi hátterére, a múlt, jelen jövő tükrében, hogy szinte minden kérdésfajtára választ kaphatunk általa.

A kirakás értelmezése:

1. lap a kiindulási helyeztet, állapotot mutatja meg, amiről valójában szó van.
2. lap megmutatja , hogy az eseményre jelenleg milyen energiák hatnak. Gyengítik, vagy erősítik a pozícióját.
3. lap megmutatja, hogy a kérdező hozzáállását tudati szinten Amit elfogad, amit lát, amit érez a témával kapcsolatban. (bizonyos kérdéseknél ez az ész, értelem útját is jelenti)
4. lap arra az energiákra utal, ami a gyökereit jelentik az adott kérdésnek, ami valójában a bölcsője, ahonnan láthatatlan módon kifejlődött (bizonyos kérdéseknél ezt tekinthetjük akár a szív útjának is).
5. lap a közelmúltra utal vissza, ami esetleg kihatással volt a kérdés feltevésére, utalhat a jelen eseményeire.
6. lap a jövő kronológiailag legközelebbi eseményeire utal.
7. lap a kérdező érzelmi viszonyát tükrözi a kérdésre (1. lap), és a rá ható energiára.(2. lap)
8. lap a külső eseményekre, személyekre, környezetre utal, ahogyan ez „láthatóan megjelenik” a világ számára. Párkapcsolati kérdésnél ez jelzi a másik személyt.
9. lap az érzelmekről árulkodik, a reményekről, félelmekről, melyeket a kérdező érez a eltett kérdés kapcsán. Értelmezésben nincs különösen nagyobb értelme, de mindenképpen információ hordoz a kérdezőt illetően.
10. lap a távoli jövőre utal, ahová ez út vezet, ami várható.
Ennél a kirakásnál a 6, 10. kártya utal csak a jövőre. ami valójában pontosítja ezt az összes többi, ami magyarázattal, utalással szolgál a kérdés hátterére, környezetére.

Ahogyan értelmezzük, ahogyan haladunk a feltárással:

1. megnézzük az 5. lapot, ami megmutatja a múltat
2. értelmezzük a 9. lapot, ami információt ad, hogy a kérdező milyen reményekkel, félelmekkel indult.
3. ezután megnézzük a jelenlegi helyzetet (1. lap),
4. majd a rá ható másodlagos energiákat (2. lap)
5. majd ezt követ a 3. kártya, amivel feltárjuk, hogy miként gondolkodik, hogyan tudatosul mindez a kérdezőben.
6. megkeressük a kérdés gyökerét, ami az egészet éltet, ezt a 4. lap feltárásával végezzük. Amennyiben itt negatív lap bukkan fel, akkor egyértelmű, hogy ez gyengíti a többi pozitív lap erősségét.
7. megnézzük a 7. helyen lévő kártyát, amiből megtudhatjuk, hogy a kérdező hogyan viszonyul a témához.
8. feltárjuk a 8. helyen lévő kártyát is, hogy pontos képet kapjunk a környezet külső befolyásoló hatásáról.
9. értelmezzük a 6. helyen szereplő lapot, ami a közeljövőre utal
10. az utolsó, 10. lap feltárása adja meg a teljes kimenetelt, a távoli jövőt.

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

A turul madár

Kőműves Kelemen legendája

A griffmadár