Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: szeptember, 2010

Dél-Amerikai megalitok: Brazília és Peru

Kép
BRAZÍLIA 2006 májusában több hírcsatorna is tudtul adta, hogy Brazíliában, Amapa államban az Amazonas-medence egyik fennsíkján egy 127 kőtömbből álló építményt találtak. Mariana Petry Cabral, az Amapa Institute of Scientific and Technological Research archeológusa szerint a kövek elrendezése alapján templomként, és obszervatóriumként is használhatták a hatalmas objektumot, melyet rögtön el is neveztek „Trópusi Stonehenge”-nek. A régészeknek már sikerült megállapítani, hogy melyik kő jelölte a téli napfordulót, ennek alapján valószínűsíthető, hogy naptár készítéséhez is használták az építményt. Egyelőre a régészek számára is rejtély, hogy kik állíthatták a hatalmas kőtömböket nagyjából kétezer éve ezen a fennsíkon, de az valószínűnek látszik, hogy a megalitikus emlékműben vallási és áldozathozatali szertartások is zajlottak, és közelben egy temetőt is felfedeztek a kutatók.

Egy korábban ismeretlen civilizáció nyomait fedezték fel a kutatók Brazília és Bolívia határán, egy …

Megalitok Oroszországban

Kép
2004-ben röppent fel a hír, hogy a közép-oroszországi Rjazan (vagy angolosan Ryazan) környékén a régészek egy négyezer éves építmény maradványaira bukkantak. Ilja Ahmedov, az Orosz Állami Történelmi Múzeum kutatója szerint egy 7,6 méter átmérőjű kör alakú, fél méter vastag, egymástól egyenlő távolságra álló fa oszlopokból álló épületről van szó, melyet a leletek szerint vallási ceremóniákra használtak. Az ősi épület az Oka és a Pronya folyó találkozása közelében egy dombon állt, gyönyörű kilátást biztosítva a környező vidékre. A fa oszlopok természetesen nem maradtak meg, de nyomaik világosan felismerhetők, a körön belül pedig feltehetően még négy oszlop állt, melyek kaput alkottak, a kutatók szerint ennek segítségével követték nyomon az építők a Nap éves útját az égen. 2005 nyarán megjelent cikkek szerint Baskíria keleti részén kezdtek vizsgálni régészek egy koncentrikus kőkörökből álló, mintegy száz méter átmérőjű építményt. Létezéséről ugyan tudtak az ötvenes évek légi …

A sachseni megalit

A stonhenge-i típusú obszervatóriumoktól eltérő módon épült, de hasonló céllal készült építmény. A Hallei Egyetem régészei Goseck településen – állításuk szerint – megtalálták „Európa legrégebbi obszervatóriumát”.

Goseck Szász-Anhalt (Sachsen-Anhalt) tartományban, Merseburg városa közelében található. Körülbelül hétezer évvel ezelőtt érkezett erre a területre az a nép, amelynek nyomaira most bukkantak az archeológusok. A légifelvételek elemzése alapján felfedezett területen egy 80 méter átmérőjű építményt ástak ki a kutatók. Az építmény kör alakban beásott cölöpsorokból áll(t), amelyeket három kapu egészített ki. Tájolást segítő vonalakat és égboltkutatásra utaló jeleket, rajzolatokat is találtak a régészek. Ezek a napot és holdat szimbolizálták – ezt François Bertemes, az ásatás vezetője jelentette ki.

A kerámiatöredékek, amelyeket a területen találtak, azt bizonyítják, hogy Kr. előtt 4900 körül keletkezhettek az „óriáskörök”. Hogy kik építették a cölöpkonstrukciót? Err…

Egyiptomi megalit: Nabta

1998 márciusában Fred Wendorf, a Southern Methodist University régészprofesszora vezetésével dolgozó team bejelentette, hogy Dél-Egyiptomban, a Nílustól nyugatra, egy Nabta nevű eldugott helyen rábukkantak egy megalitikus lelőhelyre. A lelőhelyet egy kőkör, egy sor lapos kőépítmény és 5 sor álló, ill. feldőlt megalit alkotja. Romauld Schild, a Lengyel Tudományos Akadémia munkatársa megerősítette, hogy az egyik megalit vonal kelet-nyugati irányban fekszik. Öt megalitsor, a központi megalitikus építmények körül sugárirányban elhelyezve. Emberi maradványokat nem találtak, de a csoport több szarvasmarhasírt is feltárt, köztük egy tetővel fedett, agyaggal kitapasztott kamrába temetett teljes csontvázzal. … A kis kőkör négy függőleges kőcsoportból áll, melyek közül kettő észak-déli irányban helyezkedik el, míg a másik kettő egyenesen a nyári napforduló horizontja felé biztosít nézővonalat. Az egyik megalitikus építmény és két, kb. egy mérföldre lévő kő között kelet-nyugati tájo…

A macedón Stonehenge

Macedóniai ásatásokon régészek olyan leletekre bukkantak, amelyek egy négyezer éves megalit obszervatóriumra hasonlítanak.
A kutatók Észak-Macedóniában, a szerb határ közelében lévő Kumanovo térségében, Tatikev Kamenben találtak rá a kivételes fontosságú lelőhelyre. A leletek korát négyezer évesre teszik a szakértők, ami azt jelenheti, hogy immár Macedóniának is van „saját Stonehenge-je” – írja a hivatalos macedón hírügynökség, a MIA.

Érdekesség, hogy a lelőhelyet már egy évvel ezelőtt felfedezte a Jovica Sztankovszki vezette kutatócsoport, ám csak mostanra bizonyosodott be: ezen a helyszínen a napot és a csillagokat figyelték meg egy ősi kultúra képviselői. Persze egy ilyen megalit együttes nem csupán megfigyelésre szolgált az időszámításunk előtti második évezredben, hanem ünnepségek, ceremóniák lebonyolítására is alkalmat adott.
Az épületegyüttes, pontosabban a kőtömbökből álló építmény a kutatók szerint tartalmaz olyan helyeket, amelyek a nap és a csillagok megfig…

A leviatán

Kriptozoológia: rejtőzködő állatok tana. Így nevezik a ma már sokak által tudománynak elfogadott irányzatot, amely olyan rejtélyes állatokkal foglalkozik, amelyek létezése feltételezhető, de nem bizonyított, vagy amelyeket általánosan kihaltnak tartanak, de időnként valaki jelenti, hogy észlelt egyet közülük. A kriptozoológusok szerint őskori pleiszioszauruszok a mai napig élhetnek a tengerekben. Miért ne – érvelnek –, végül is bolygónk kétharmadát víz borítja, és ennek nagy része 1000 méternél mélyebb. Állítólag a Marsról többet tudunk, mint az óceánok mélyéről. Mivel az óceánok nagy része még teljesen felfedezetlen, így elképzelhető, hogy nem teljesen alaptalanok a tengeri szörnyekről szóló beszámolók, hiszen sokféle ismeretlen és osztályozatlan teremtmény élhet e sötét és rejtett mélységekben. A kriptozoológusok éppen ezért az óceán mélyén legalább hétfajta óriás tengeri kígyót feltételeznek, melyek a 30 méter hoszszúságot is elérhetik.
Nos, ilyesminek képzelik el a le…

A Behemót

A bibliai teremtésleírásban találkozhatunk megmagyarázhatatlan lényekkel. A Teremtés könyvének első fejezetében azt olvashatjuk, hogy Isten a vízi állatokat a teremtés ötödik napján alkotta meg. Közöttük is először a „nagy vízi állatok” különböző fajainak teremtéséről számol be a Genezis könyve. Az itt használt héber szó, a tannim a sokféle, ma is ismert állaton kívül különleges élőlényekre is vonatkozik. Az evolúciót elutasító tudósok, az úgynevezett kreacionisták szerint ebből a leírásból kiolvasható a dinoszauruszok megteremtése is, emellett a szó későbbi előfordulásából kitűnik, hogy az kígyót és nagy víziszörnyet, sárkányt is jelent.
Az egyik különleges bibliai állat a behemót. Róla azt írja a Biblia, hogy Isten teremtéseinek kezdete, tehát ez volt az első teremtett állat a vízi állatok teremtésének napján, azaz az ötödik napon. (Jób könyve 40,14: „Isten alkotásainak kezdete ez.”) A bibliai beszámoló növényevő állatként mutatja be, amelynek azonban olyanok a csontja…

Gallipoli

A történelem egyik legérdekesebb katonai eltűnése Gallipolihoz köthető. 
I. Világháború, 1915 augusztusa.....
....a brit hadsereg 1-4. norfolki zászlóalja egy különös, cipó alakú felhőbe menetelt be és attól kezdve senki sem látta őket...
Bár szemtanúk is voltak a fenti állításra (és fogadjuk ezt el, akkor azért már létezett hírközlés) a hivatalos verzió mégis úgy hangzott, hogy egy másik zászlóalj, az 1-5-ös nagy veszteségeit misztifikálták az eltűnéssel. Ebből az alakulatból 250 katona vesztette életét és a török vonalak mögött temették el őket. A tudatos ködösítés képezte a legenda alapját...

Az ütközet Gallipolinál, vagy ahogy a komplett hadműveletet hívták, a Dardanellák ostroma, mely egy évig tartott és az antant hatalmak azon törkvésének ellenére, hogy új hadszínteret nyitva meggyengítsék a központi hatalmakat pont a visszájára fordult. Részben az óriási veszteségek miatt, részint pedig, hogy Bulgária csatlakozott a központi hatalmakhoz, ezzel megteremtve a szárazföldi összekötteté…

A kilencedik légió legendája

A ködbe veszett légiók mindig is foglalkoztatták nemcsak a köznépet, de a történészeket is. Nos a 9. légió akkor vált közhírűvé, amikor Krisztus után 117-ben a légiót Britannia északi, akkor piktek által lakott és uralt részére vezényelték, hogy győzzék le őket és törjék meg hatalmukat. A légió azonban eltűnt...legalábbis a szóbeszéd így járja.... Nem ők az egyetlen megmagyarázhatatlan alakulat, amely nyomtalanul tűnt el. A leghíresebb a brit 1-4-es norfolki zászlóalj eltűnése Gallipolinál a I. Vgh. idején, de erről majd máskor. Szóval visszatérve a 9. légióhoz.... A kilencedik légiót i.e. 65-ban alapították, katonái előbb Hispániában és Galliában küzdöttek, majd i.sz. 43-ban részt vettek a Claudius által vezetett britanniai expedícióban is. Segítettek fenntartani a rendet a szigetországban, mígnem 61-ben Boudicca lázadása során súlyos veszteségeket szenvedtek el.Újra 117-ből hallani először és utoljára róluk ismét, amikor a teotoburgi erdőben történt véres csatához hasonló katasztrófa t…

Az istennő földi mása

Kép
A világtól elzárt ősi társadalmakban erősebb a hitük az embereknek, jobban őrzik hagyományaikat és legendáikat. A Himalája hegység lábainál megbúvó Nepál fővárosában, Kathmanduban ma is létezik egy különös szokás: időről időre megválasztják a kumarit, vagyis az Élő Istennőt.
A régi legenda szerint még vmikor a középkorban trötént, hogy egy alacsony rendű kasztban született leánykának álmában megjelent Káli Istennő. Káli arra kérte a kislányt, hogy menjen el a királyhoz, és építessen vele templomot, amelyben a leány lenne az istennő földi megszentesítője. A kislány másnap felkereste a királyt, aki megrettent a gyermek szeméből sugárzó földöntúli erőtől, ls száműzte a lányt. A királynénak azonban olyan érzése támadt, hogy addig nem lesz eső, amíg  lány vissza nem tér. Így meggyőzte a királyt, hogy küldje a lányért a díszes kocsiját, és építesse fel  palotájával szemben a templomot.
Azóta mindig él ott egy leányka, akit titokzatos szertartások közepette választanak ki a papok, három-négy é…

Szabadkőművesek

Kép
Ha már Flavio Calvi, az Isten bankáraként ismert bank tulajdonosról és a körülötte kirobbant hatalmas botrányról és összeesküvésekről volt szó, nos nézzük meg, hogy mi is a P2-es páholy. 


Ez nem volt más, mint a maffia által erősen befolyásolt, de szabadkőműves társaság. Dan Brown könyvei óta sok mindenki kezdett el a különféle titkos társaságokkal és szektákkal, összeesküvés elméletekkel foglalkozni. 


Titkos társaság e, vagy annyira mégsem?A szabadkőművesség világszerte több millió taggal rendelkező heterogén, számtalan formában működő mozgalom, amely – önértelmezése szerint – az erkölcsi értékek, valamint a szellem szabadságának egyetemességét vallva, a felvilágosodás hagyományait követve tevékenykedik. Tagjai ritualizált beavatási szertartásokon keresztül ismerhetik meg a szabadkőművesség kőművesmesterséghez kapcsolódószimbólumrendszerének mélyebb jelentését.
Irányzatai
Az ún. angol rendszerű (illetve: reguláris) szabadkőművességben egyebek mellett a tagság számára alapvető követelmény…

Hogy halt meg I. János Pál?

I. János Pálnak nem volt sok ideje; nem kreált bíborosokat és nem adott ki enciklikákat. Mindössze 33 napot tölthetett el Krisztus földi helytartójaként, amikor egy hajnalon holtan találtak rá a Vatikánban. I. János Pál százezrek által magasztalt személye és negyedszázada bekövetkezett hirtelen halála ma is felkavarja az érzelmeket: a „mosolygó pápát” hívei végső soron szentté akarják avattatni, miközben múltjának kutatói újra és újra felvetik, hogy a szeretett főpásztor gyilkosság áldozata lett.

A pápa szavai és cselekedetei arra utaltak, hogy folytatni kívánta a második vatikáni zsinat által megkezdett korszakos reformokat, sőt, egyfajta „csendes forradalommal” alapvetően meg akarta újítani a katolikus egyházat. Jellemző, hogy míg a holokauszttal kapcsolatban igen vitatott szerepet játszott XII. Piusz, vagy a zsinatot lezáró VI. Pál boldoggá avatását (ez az első lépés a szentté válás felé) a Kúria kezdeményezte, addig I. János Pál beatifikálásának indítványozása „alulról jött.”

Válasz…

IOR - Istituto per le Opere di Religione

Nyomozás indítottak az olasz hatóságok, miután felmerült a pénzmosás gyanúja Vatikán bankjával kapcsolatban - közölte a La Repubblica. Az olasz napilap szerint a világ egyik legtitkosabb pénzügyi intézménye, az Istituto per le Opere di Religione (IOR) és tíz további bank ellen folyik vizsgálat. Az újság tudósítása szerint a gyanúba keveredett pénzintézetek között olyanok is vannak, mint az Intesa San Saolo és az Unicredit. "A gyanú szerint az IOR-t valamiféle védőernyőként használták fel, hogy elrejtsék üzelmeiket, például az adócsalásokat" - közölte a lap, forrásaira hivatkozva. Különleges helyzetű bankAz IOR területen kívüli státussal rendelkezik. A katolikus egyház rendjeinek, szervezeteinek, hivatalainak pénzügyeit intézi, számláit vezeti, és lényegében az off-shore jellegű helyzetéből húz hasznot. Kezelnek magánszámlákat is, de kizárólag exkluzivitással, vagyis meghívásos alapon. Tavaly szeptember végén jelentette be a Vatikán, hogy XVI. Benedek pápa javaslatára lecserélté…

Roberto Calvi, az Isten Bankára....

Egy újabb érdekesség akadt a kezembe, most egyházi vonalon kutakodtam.
Húsz éve övezi rejtély az ügyet, de végül öt ember állt az olasz bíróság elé Roberto Calvi meggyilkolásáért. Az "Isten bankáraként" is ismert Calvi holttestét 1982-ben találták meg a londoni Blackfriars-híd alatt, egy kötélen lógva. Az eset először öngyilkosságnak tűnt, de később bebizonyosodott, hogy gyilkosság történt. Az ügy szinte hollywoodi: maffia bérgyilkosok, titkos szabadkőműves rituálék, vatikáni intrikák és nemzetközi pénzügyi csalások. A Temze-rakpart zajos és forgalmas hely, de 1982 június 18-án a kora hajnali órákban sokkal csendesebb volt. Senki sem látta azt a hajót, amely nyugatról közelítette meg a Blackfriars-hidat, senki sem látta kikötni, senki sem látta, hogy egy embert felakasztottak az állványzatra, hogy a holttest cipője belógott a vízbe, hogy a zakója zsebeit építési törmelék húzta le. A korabeli tudósítás beszámolt arról, hogy a holttest Roberto Calvié, egy nagy olasz magánbank veze…