Kőműves Kelemen legendája

Ki ne ismerné a történetet, a déva várát építőkről....


"Tizenkét kőmíves összetanakodék,
Magos Déva várát hogy felépítenék,
Hogy felépítenék félvéka ezüstér,
Félvéka ezüstér, félvéka aranyér.
Déva városához meg is megjelentek,
Magos Déva várhoz hozzá is kezdettek,
Amit raktak délig, leomlott estére,
Amit raktak estig, leomlott reggelre.

Megint tanakodott tizenkét kőmíves,
Falat megállítani, hogy lesz lehetséges,
Míg elvégre ilyen gondolatra jöttek,
Egymás között szoros egyességet köttek:
Kinek felesége legelőbb jő ide,
Szép gyöngén fogjuk meg, dobjuk bé a tűzbe.
Keverjük a mészbe gyönge teste hamvát,
Avval állítsuk meg magos Déva várát...."

A történetnek, mint általában itt is találunk valóság alapot, mégpedig a befalazás rítusát.Az építő áldozat szokása a Kárpát-medencétől a Balkánon, a Kaukázuson át Belső-Ázsiáig megtalálható. A Kínában fellelhető mondaváltozatokban már nem jelenik meg az élve falazás és a küzdelem a szellemvilággal (a fal újbóli és újbóli leomlása), de annyi azért ott is megőrződött, hogy számtalan ember testét azért építették be a Nagy Falba, mert „így akarták szellemüket odakötni.”  Az indiai szubkontinensen „az áldozatot a kapuk oldalfalába temetik, mintegy állandó kapus gyanánt.” Itt új elem, hogy az áldozatok az élők őrzőivé, védőszellemeivé lesznek a kapuknál, mintha a magyar mondához hasonlóan saját őseiket temették volna a falba. A történet a mordvinoknál és az észteknél is megtalálható, de mivel ők nem építettek várakat vagy jelentős falakat, a monda délről, a lovas-íjász műveltségből kerülhetett hozzájuk.
A mordvin és a magyar néphitben is szó van az építő áldozatokról, de ott a küszöb alá temetnek. A építőáldozat eredete ide megy vissza„A küszöböt a gurdzsár házban át kell lépni, rálépni nem szabad, mert az sérti az ősök szellemét.”A küszöbhöz kapcsolódó tiltás egyértelműen a házak bejárata alá temetésnek az egyre fakuló nyoma, mert a gurdzsárok ma már a hindukhoz hasonlóan szétszórják a halottaik hamvait....

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

A turul madár

A griffmadár