A Bildenberg-csoport 3. rész - Mit és miért? -

Azt már láthattuk, hogy kik állnak a Bildenberg-csoport elnevezés mögött, azt is láthattuk, hogy hogyan képesek árnyékban maradni és hátulról mozgatni a szálakat. De igazi célkitűzéseiket ebben a posztban foglalnám össze. Igyekszem óvatosan fogalmazni, mert mint írtam volt nincsenek kézzel fogható és teljesen egyértelmű bizonyítékaink az alapelveiket illetően. Egy ami bizonyos, a globalizáció és ennek minden mellékterméke ide sorolható, de lássuk mit írhatunk még a számlájukra: • egy új világrend létrehozása (new world order)
 • A nemzeti identitások eltörlése, nagy nemzetközi intézmények uralkodó szerepe
 • Az emberek feletti központosított hatalom és ellenőrzés, amelynek során a középosztály gyakorlatilag megszűnik és csak uralkodók, irányítók és szolgák, irányítottak maradnak 
 • A nulla növekedésű társadalom: a „nulla növekedés” tönkreteszi a korábbi jólétet. Jólétben az emberek boldogulnak, biztonságban vannak, és ezért nehéz az elnyomást rájuk kényszeríteni. Kényszerítés nélkül viszont az emberek nem fogadnák el, hogy függő, kiszolgálóemberekké váljanak. Az országok saját ipara ezzel megszűnik, a termelés az olcsó munkaerejű fejlődő országokba települ, és mások, elsősorban a szolgáltatási munkahelyek maradnak meg.
 • Az országok állandó egyensúlytalansági helyzetben tartása: az állandó válsághelyzetek nyomás alatt tartják az embereket fizikailag, szellemileg és érzelmileg egyaránt. Kifáradva könnyebben mondanak le arról, hogy saját sorsukat alakítani akarják: apatikussá, passzívvá válnak, összezavarodnak, nem értik mi is történik, és demoralizálódnak.
 • Az oktatás központi irányítása. Az Európai Unió, amely európai „USA-vá” akar válni, egyik fő célja a nemzeti oktatási rendszerek központosítása és ellenőrzés alá vonása. Ennek során „sterilizálják” a fiatalok agyát, igyekszenek elfelejtetni velük a nemzeti múltat. Ennek gyümölcsei már érzékelhetők: a fiatalok egyre kevesebbet tudnak a történelemről, és a szabadság, függetlenség szépségéről, igazi értelméről. 
 • Valamennyi nemzetközi és fontos hazai politikai kérdés központi ellenőrzése. A cél magáért beszél. Nézzük csak meg, hogy mi is történik az EU-ban, hogyan von magához minden fontos döntést Brüsszel!
 • Az ENSZ megerősítése. Szerepét növelni akarják; jogilag és valóságban egyaránt „világkormánnyá” akarják változtatni, amely adót is szed majd a „világpolgároktól”.
 • További szabadkereskedelmi régiók létrehozása. A NAFTA és az EU-n túl, a világ többi részén is cél a szabadkereskedelmi övezetek kialakítása.
 • A NATO szerepének további növelése: igazi „világkatonasággá” alakítása. A NATO már ma is beavatkozik belső ügyekbe a világ több pontján (például Afganisztán, a volt Jugoszlávia területe).
 • Egységes jogi és társadalmi rendszer. Ebben aki „szót fogad”, az jól jár, aki nem, az akár a megsemmisítésre is számíthat.
Vannak persze olyan nézetek is, melyek ennél sokkal merészebb "bűnöket" is a csoport lajstromához vesznek, mint pl. a népesség korlátozás járványok formájában, vagy háborúk generálása (irak, vagy épp afganisztán esetében, de az indiai-pakisztáni helyzet szinten tartását is ide vehetném), gazdasági válságok kirobbantása időről időre, elődeikhez méltón (úm. szabadkőművesek, cionisták)

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

A turul madár

Kőműves Kelemen legendája

A griffmadár