A templomosok átka

Ahogy az első templomos lovagrendről szóló bejegyzésemben írtam, 1314 március 18-án megégetik  Jacques de Molay nagymestert és Geoffroy de Charnay-t, Normandia praeceptorát a Notre Dame-mal szemközti szigeten. 
A krónikás feljegyezte a nagymester átkát, mely így szólt:
Isten tudja, hogy ki tévedt és ki követett el bűnt, és a balszerencse bizony lesújt azokra, akik tévesen ítéltek el minket. Isten meg fogja bosszulni a mi halálunkat. Tudja meg az Úr, hogy igazság szerint mindazok, akik ellenünk vannak, miattunk fognak szenvedni!”A szóbeszéd szerint Molay személyesen Kelemen pápát, Nogaret-t és Fülöpöt átkozza el tizenharmadíziglen. Nos nézzük kivel mitörtént:


Fülöp zseniális terve ellenére nem oldotta meg az államcsőd kérdését, ugyan a váltók megsemmisítésével jókora tehertől szabadította meg az "állami költségvetést", de a legendás  vagyont, mely megoldotta volna az ország fiskális helyzetét nem sikerült megszereznie. A hűbérsek, földesurak, tartományi vezetők konspirálni kezdtek, de szerencséjére nem szervezetten. 1314 egy, már "jól bevált" vadászbaleset végzett a királlyal. Az átok 13 íziglen szólt, gyorsan nézzük néhányat az utódok közül . 
Közvetlen utódja 
X. Lajos, aki mindösszesen 27 évet élt (1289-1316), apjától egy lázongó és adókkal súlytott országot örökölt, melynek mindösszesen 1 évig ült a trónján. 
Utódaj I. János, aki tisztázatlan körülmények között, de mindössze 5 napig élt. 
V. (Hosszú) Fülöp(1291-1322) követte őt a trónon, aki uralkodásának 6 éve alatt még mindig nem tudja a káoszból kikormányozni az országot, folyamatosak a lázadások, fokozódik a szegénység és éhínség, járványok pusztítanak.  1322-ben maga is betegség áldozata lesz, vérhasban és lázbetegségben szenved, 5 hónap múlva meghal. 
A következő uralkodó IV. (Szép) Károly, aki kicsit kusza fonalakkal kapcsolódott a trónhoz, nem egyenesági leszármazott, és hogy a sorsa kövesse őt is, fiú gyermeke nem lévén, ellenben 3 házassága is volt, az egyik legfontosabb ténykedése a hatalmának megszilárdítása volt. Nyitott az angol udvar felé, melynek halálát követően a 100 éves háború kirobbanása volt a következmény. 
VI. Fülöp az eddigiekhez képest rekord időt volt trónon, 1328-1350-ig, nevéhez leginkább a 100 éves háború és francia veresége, valamint a nagy pestisjárány fűzhető. Feleségeitől számos gyermeke született, ám mindössze 3 élte meg a felnőtt kort, minden más utódja csecsemőként, vagy kisgyermekkorban elhunyt. .....


Hogy ne írjam le valóban 13 íziglen az utódokat, látható, hogy még hosszú évekig káosz uralkodott az országba...átok ide, átok oda....


A másik két résztvevő: 
V. Kelemen pápa szűk egy hónappal élte túl a nagymesterek halálát, április 20-án még abban az évben őt is utolérte a végzete. 


Guillaume de Nogaret a király pecsétőrzője és a templomosok elleni per vezetője, akiről bizton állítható, hogy leleményességének és rendkívüli kreativitásának hatására sok lovag vallotta be az általa felhozott vádakat. Röviddel a nagymester máglyahalála után megmérgezték....a dolog annyiban sántít, hogy Nogaret nem 1314-ben hanem még a ngymesterek kivégzése előtt, már 1313-ban meggyilkolták.  


A valószínűbb verzió szerint nem Nogaret, hanem Marginy lett ,megárkozva, ám ez mit sem változtat a dolgon, őt ugyanis szűk egy évre a kivégzés után X. Lajos előbb sikkasztás vádjával perbe fogta és száműzte, majd boszorkányság vádjával végül elítélték és 1315-ben  felakasztották. 

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

A darts tábla számozása

A griffmadár