korona dilemma

A legenda szerint a Pápa, II. Szilveszter a koronát eredetileg Meskó lengyel fejedelmnek szánta, ám álmot látott, hogy a koronát egy ismeretlen uralkodónak kell adnia....így került a korona hozzánk...


Azt ugye már tudjuk, hogy a korona két részből áll, az alsó része, a görög korona, kb. 50 évvel István után került hozzánk, a felső, keresztpántról azt sejtjük, ha vmelyik részének volt is köze ténylegesen Istvánhoz, akkor ez lehetett...(a feltevések szerint ez istván halotti fejpántja volt, és mikor szentté avatják kerül le a fejéről, és illesztik utólag az alsó részhez...) de sem arról, hogy konkrétan mire készült, sem arról, hogy a kereszt mikor miért hogyan ferdült el...stb...nincsenek kézzelfogható magyarázatok, csak feltevések. 


A fenti sztori márcsak azért sem lehett valós, mert Meskó korábban meghalt, minthogy a mi koronázásunk megesett volna, ergo a pápa nem ajánlhatta volna neki a koronát...


Sőt, azt is elmondhatjuk, hogy a korona körüli mende mondáknál újabb téves információ, mely szerint Asztrik püspök Rómából koronát hozott volna a pápa ajándékaként, mikor követségben jártak nála. A tulajdonképpeni ajándék a szentatyától valószínűleg inkább csak egy egy áldás volt, mely elismert Magyarországot, mint önálló keresztény politikailag egységes és független országot. 
Konkrét tárgyi ajándékot a császártól kaptak, ami nem volt más, mint egy lándzsa. Tehát ezzel is jelezvén, hogy mind Róma, tehát az egyházi oldal, mind a császár elismerték és szentesítették az új állam létrejöttét.


A koronázás dátuma is vita tárgyát képezi...
egyes feltevések szerint 1001. jan. 1., a másik verzió szerint 1000. dec. 26-án történt. Nos, a mai hagyományok ismeretében, mely szerint dec. 26-a István nap, így ezt tartjuk valószínűbbnek...


Egyébként a mai értelemben vett Szent koronát a XII. századtól tekintjük István koronájának, és szent ereklyének...

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

A turul madár

Kőműves Kelemen legendája

A griffmadár